FSD2043 Maaseudun naiset 1993

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Högbacka, Riitta (Helsingin yliopisto. Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli)

Asiasanat

ansiotyö, asuminen, aviopuolisot, avopuolisot, elämänlaatu, emännät, haja-asutusalueet, kotityö, maaseutu, maatilat, naisen asema, naiset, onnellisuus, sosiaaliset verkostot, toimeentulo, työnjako

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin naisten asemaa ja työtä erilaisilla maaseutualueilla. Aluksi kartoitettiin vastaajan pääasiallista toimintaa ja ansiotyötä kysymyksillä ammatista, työpaikan sijainnista, lisäansioista ja tilapäistöistä. Maatilataloudesta toimeentulonsa saavat erittelivät lisäksi tilansa tuotantosuuntia sekä tilan työnjakoa. Kotityötä selvitettiin puolestaan kysymyksillä kodinhoitotehtävistä sekä omais- ja lastenhoidosta. Myös perheen ja kotitalouden sisäistä työnjakoa punnittiin.

Vastaajien naapuruus- ja ihmissuhdeverkostoja tarkasteltiin monipuolisesti. Naiset esimerkiksi kertoivat, asuuko samassa ruokataloudessa useampia sukupolvia, kuinka usein vieraillaan sukulaisten, naapureiden ja ystävien luona sekä keskustellaan heidän kanssaan puhelimessa. Edelleen kartoitettiin lähipiirin keskinäistä apua ja vaihtotaloutta. Maaseudun naisten yhdistys- ja järjestöosallistumista, vapaaehtoistoimintaa sekä luottamustoimia tarkasteltiin myös.

Vastaajan kotitalouden toimeentuloa ja velkataakkaa selvitettiin. Asumista kartoitettiin kysymyksillä asuntotyypistä, asunnon koosta ja varustelutasosta. Myös etäisyyksiä niin lähinaapuriin kuin lähimpään kaupunkiinkin tutkittiin. Kyselyn lopussa pohdittiin vastaajien elämänlaatua kysymyksillä tyytyväisyydestä, onnellisuudesta, yksinäisyydestä, oireiluista sekä eri asioiden tärkeysjärjestyksestä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, perus- ja ammatillinen koulutus, perhetilanne sekä kotitalouden koko. Myös puolison syntymävuotta, koulutusta ja pääasiallista toimintaa kysyttiin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.