FSD2045 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, kriisinhallinta, liittoutuminen, maanpuolustus, miinat, puolustuspolitiikka, rauhankumppanuus, rauhanturvaaminen, terrorismi, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisten suhteiden hoidosta, sotilaallisesta liittoutumisesta ja sen eri vaihtoehdoista. Turvallisuuteen liittyen kysyttiin esimerkiksi, miten EU:n laajentuminen Baltiaan ja itäiseen Keski-Eurooppaan, Viron, Latvian ja Liettuan Nato-jäsenyys, Venäjän julistama sota terrorismia vastaan sekä Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus vaikuttavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Vastaajilta tiedusteltiin, luulevatko he Suomen olevan sitoutumassa Naton jäsenyyteen.

Haastateltujen suhtautumista Suomen ja Naton yhteistyöhön (rauhankumppanuus, kriisinhallintaoperaatiot sekä aseistuksen ja johtojärjestelmien yhteensovittaminen) kartoitettiin. Edelleen selvitettiin mielipiteitä puolustusvoimille myönnettävistä varoista, puolustusvoimien sotilaallisista tehtävistä, Suomen puolustusjärjestelmästä, Euroopan unionin yhteisen puolustuksen järjestämisestä sekä terrorismin syistä.

Vastaajat kertoivat, kuinka huolissaan he ovat nykyisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta. Tulevaisuuteen liittyviä huolenaiheita (esim. Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti, ilmastonmuutos, kansainvälinen terrorismi, järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus ja sotilaalliset selkkaukset) selvitettiin. Vastaajat arvioivat myös, pitäisikö Suomen liittyä henkilömiinat kieltävään niin sanottuun Ottawan sopimukseen. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, työmarkkina- ja ammattiasema, koulutus, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.