FSD2045 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta?

Tarttuvien tautien leviäminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 62
Vähän 2 278
Jonkin verran 3 425
Paljon 4 273
Eos 5 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1039
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.88
keskihajonta .871

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.