FSD2045 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta?

Talouden globaalistuminen eli maailmanlaajuistuminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 133
Vähän 2 375
Jonkin verran 3 370
Paljon 4 146
Eos 5 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1039
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.55
keskihajonta .934

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.