FSD2047 Politiikka ja nuoret 1999

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hellsten, Villiina (Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos)
  • Martikainen, Tuomo (Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos)

Asiasanat

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, hyvinvointivaltio, kaupunkiväestö, lait, maahanmuuttajat, nuoret aikuiset, poliitikot, poliittinen osallistuminen, politiikka, puolueet, suomalaisuus, vaalit, yritykset, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten suhtautumista politiikkaan ja käsityksiä politiikan periaatekysymyksistä sekä kannanottoja politiikan ajankohtaisiin asiakysymyksiin. Vastaajilta kysyttiin aluksi kuinka kiinnostuneita he ovat politiikasta ja kuinka vakiintuneena he puoluekantaansa pitävät. Edelleen vastaajien mielipiteitä kysyttiin erilaisten politiikkaa koskevien väittämien avulla. Väittämät käsittelivät mm. äänestämistä, puolueita, hallitusta, maamme poliittista järjestelmää, poliitikkoja, elämänarvoja, Euroopan Unionia, kehitysapua, maahanmuuttajia, johtajuutta, demokratiaa, suuryrityksiä, hyvinvointivaltiota, sosiaaliavustuksia, perinteisiä suomalaisia arvoja, lakia, sukupuolten välistä tasa-arvoa, eläinten oikeuksia, isänmaallisuutta ja kilpailua.

Taustamuuttujina olivat asuinkaupunki, sukupuoli, ikä, siviilisääty, asumismuoto, asumisvuodet nykyisellä paikkakunnalla ja työmarkkina-asema. Työssä olevilta kysyttiin työskentelysektoria ja työpaikan toimialaa. Opiskelijoilta/ koululaisilta puolestaan kysyttiin oppilaitostyyppiä ja opiskelualaa tai pääainetta. Työttömien kohdalla oltiin kiinnostuneita siitä, kuinka kauan on ollut työttömänä kahden viimeisen vuoden aikana. Edelleen haluttiin tietää kuuluvatko vastaajat johonkin lueteltuun järjestöön (esim. urheiluseura, ammatillinen järjestö, puolue), ja mikä heidän korkein suoritettu koulutusasteensa on. Lisäksi taustatiedoiksi tiedusteltiin käsitystä siitä, miten kansalaisten tulisi suhtautua vaaleihin ja äänestämiseen, aikooko käyttää äänioikeuttaan tulevaisuudessa, mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänesti äskeisissä eduskuntavaaleissa sekä kuka presidentinvaalien 2000 ehdokkaista olisi kaikkein mieluisin vaihtoehto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.