FSD2049 Nuorten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet paikallistasolla 2004: vaikuttajaryhmien nuoret

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto
  • Suomen Kuntaliitto

Asiasanat

kansalaistoiminta, kunnallispolitiikka, nuoret, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, politiikka, ryhmät, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin vaikuttajaryhmissä toimivien nuorten käsityksiä politiikasta ja vaikuttajaryhmistä. Vastaajien suhtautumista kunnallispolitiikkaan ja käsityksiä politiikasta tiedusteltiin väitelausein. Edelleen väittämien avulla kartoitettiin mielipiteitä eriarvoisuudesta, maahanmuuttajista sekä poliittisista vaikuttamistavoista ja -kanavista. Vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin luonnehdinnat, kuten paikallinen kansalainen ja globaalin yhteisön jäsen, kuvaavat heitä. Heitä pyydettiin myös arvioimaan, kuinka paljon eri tahoilla - kunnanvaltuustosta mediaan - on valtaa. Edelleen tiedusteltiin osallistumisesta organisaatioiden ja järjestöjen, esimerkiksi oppilaskunnan ja luonto- tai eläinsuojeluyhdistyksen, toimintaan tai erilaisiin toimenpiteisiin kuten kunnallisaloitteeseen. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä puoluetta he äänestäisivät vuoden 2004 kunnallisvaaleissa sekä haluaisivatko he itse asettua kunnallisvaaliehdokkaaksi. Lisäksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat luottaisivat eri toimijoihin, kuten kavereihin ja kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin, jos he olisivat poliittisesti aktiivisia.

Vastaajien vaikuttajaryhmistä kysyttiin mm., mikä ryhmä on, kuinka sen jäsenet on valittu, kenen aloitteesta se on perustettu ja mihin sen toiminta kohdentuu. Edelleen tiedusteltiin, kuinka vaikuttajaryhmät käyttävät eri toimintatapoja kuten aloiteoikeus kunnassa tai Internet-sivusto, mitä kautta kunnan nuoret voivat saada yhteyden vaikuttajaryhmiin tai vaikuttaa niiden toimintaan sekä mitä vaikuttajaryhmät ovat saaneet aikaan. Vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeitä eri tekijät olivat sille, että he menivät mukaan ryhmän toimintaan sekä mihin nuorten asioihin vaikuttajaryhmän tulisi osallistua. Lisäksi kysyttiin osallistumisesta vaikuttajaryhmänuorille järjestettyihin koulutus- ja seminaaritapahtumiin, uusien asioiden oppimismäärästä ja aikuisten roolista vaikuttajaryhmässä.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koululaisilla ja opiskelijoilla oppilaitostyyppi sekä muilla pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.