FSD2069 Suomenruotsalaisten eduskuntavaalitutkimus 2003

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning)

Asiasanat

eduskuntavaalit, kieli ja kielet, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, suomenruotsalaiset, vaalipiirit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tämä vaalitutkimus kerättiin pian vuoden 2003 eduskuntavaalien jälkeen. Aluksi vastaajalta tiedusteltiin, kuinka usein hän keskustelee politiikasta muiden ihmisten kanssa ja kuinka kiinnostunut hän on politiikasta. Väitelausein selvitettiin vastaajan näkemyksiä suomen ja ruotsin kielten käytöstä, äidinkielen asemasta, Ruotsista, Ruotsalaisesta kansanpuolueesta ja hallituksen kokoonpanosta. Kysyttiin myös, mihin ryhmään vastaaja ensisijaisesti identifioituu: suomalaisiin ylipäätään, ruotsinkielisiin suomalaisiin, suomenkielisiin suomalaisiin vai muuhun kansallisuuteen tai kieliryhmään. Vastaaja kertoi myös, mitä kieltä hänen kotonaan käytetään ja kuinka hyvin hän osaa suomea.

Vaaleihin liittyen kysyttiin äänestikö vastaaja vuoden 2003 eduskuntavaaleissa, kuinka itsestäänselvää äänestäminen oli ja oliko puolueen ja ehdokkaan valinta helppoa vai vaikeaa. Lisäksi vastaajalta kysyttiin minkä puolueen ehdokasta hän äänesti, oliko puolue vai ehdokas tärkeämpi valintakriteeri, onko hän äänestänyt samaa ehdokasta aiemminkin ja tunsiko hän ehdokkaan.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, yhteiskuntaluokka, siviilisääty, kotitalouden koko, asuinmaakunta, asuinkunta, asuinkunnan kielisuhde, uskonnollisuus ja vaalipiiri.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.