FSD2073 Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden opettaja-arviointi, toveriarviointi ja koulumenestys 1974

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)

Asiasanat

aggressiivisuus, arviointi, arvosanat, itsehallinta, koulukiusaaminen, koulunkäynti, luokkayhteisö, nuoret, opintomenestys, persoonallisuus, poikkeava käyttäytyminen, sosiaalinen käyttäytyminen, tunteet

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on selvittää 14-vuotiaiden sosiaalista käyttäytymistä ja kasvuoloja. Tietoa sosiaalisesta käyttäytymisestä kerättiin opettaja- ja toveriarvioinneilla kuten ensimmäisellä tutkimuskerralla, jolloin tutkittavat olivat 8-vuotiaita. Tähän 14-vuotiaiden tutkimusvaiheeseen kuuluu myös kotitaustoja selvittävät oppilaan ja vanhemman haastattelut, jotka tehtiin vain osalle tutkittavista.

Toveriarvioinnissa oppilaat vastasivat kysymyksiin kuten "Ketkä luokkatovereistasi ovat vilkkaita, liikkuvat paljon, ovat usein toisten oppilaiden kanssa?". Oppilaita pyydettiin mainitsemaan 3 luokkatoveria, joille kyseinen käytös on ominaista. Opettajille esitettiin samat yhdeksän kysymystä kuin toveriarvioinnissa ja he arvioivat kaikki oppilaat kunkin käyttäytymiskuvauksen osalta. Osioiden sisältö on muokattu 8-vuotiailta saatujen tulosten perusteella kokoamaan kunkin käyttäytymistyylin piirteet. Kysymykset kuvaavat sosiaalista aktiivisuutta ja passiivisuutta, vahvaa ja heikkoa itsehallintaa, aggressiivista käyttäytymistä, harkitsevaa toimintaa, mukautuvuutta ja ahdistuneisuutta. Arviointien lisäksi opettajia haastateltiin. Heiltä kysyttiin esimerkiksi kunkin tutkittavan toveripiiristä, koulumenestyksestä, käyttäytymisestä, luvattomista poissaoloista sekä vanhempien suhtautumisesta kouluun.

Aineistossa on mukana toveriarvioinnin perusteella tehty ääriryhmäluokitus. Ääriryhmään kuulumisen kriteerinä oli se, että yli 2/3 luokkatovereista oli maininnut kyseisen oppilaan konstruktiivisuutta, aggressiivisuutta, mukautuvaisuutta ja ahdistuneisuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi aineisto sisältää tiedot tutkittavien saamista arvosanoista eri oppiaineissa sekä kaikkien aineiden keskiarvon. Käyttäytymisen ja huolellisuuden arvosanojen lisäksi koulutodistuksesta on aineistoon kirjattu esimerkiksi vieraiden kielten, matematiikan, uskonnon, ja biologian arvosanat. Taustamuuttujana on tutkittavan nuoren sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.