FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Lukemisen (äidinkieli I) arvosana 2. luokalla

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 502
maksimi 10
minimi 5
keskiarvo 7.68
keskihajonta 1.045

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.