FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Lukemisen (äidinkieli I) arvosana 3. luokalla

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 527
maksimi 10
minimi 4
keskiarvo 7.78
keskihajonta .944

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.