FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kh:n ikä ITPA:n testaushetkellä

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 613
maksimi 9
minimi 3
keskiarvo 6.13
keskihajonta 1.956

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.