FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko koulussa mittaushetkellä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei vielä koululainen 0 403
Koulussa 1 231
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 634
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .36
keskihajonta .482

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.