FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Lukutaito ITPA-testin suorittamisen aikana

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lue 0 347
Orastava lukutaito 1 94
Lukee 2 193
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 634
maksimi 2
minimi 0
keskiarvo .76
keskihajonta .891

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.