FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

ITPA: puheilmaisu

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 613
maksimi 57
minimi 19
keskiarvo 35.86
keskihajonta 5.916

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.