FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Syntymäkuukausi

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 634
maksimi 12
minimi 1
keskiarvo 6.33
keskihajonta 3.738

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.