FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Syntymävuosi

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 634
maksimi 1968
minimi 1964
keskiarvo 1965.86
keskihajonta 1.206

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.