FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko kaksonen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei ole 0 612
On 1 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 634
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .03
keskihajonta .183

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.