FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Yksinhuoltajaperhe

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Yksinhuoltaja 1 17
Ei yksinhuoltaja 2 530
SYSMISS 87
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 547
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.97
keskihajonta .174

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.