FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Isän koulutusaste

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Yleissivistävä koulutus 1 0
Ammatillisesti eriytymätön koulutus 2 72
Ammatillinen koulutus 3 266
Alempi opistoaste 4 98
Ylempi opistoaste 5 90
Alempi korkea-aste 6 10
Ylempi korkea-aste 7 43
Tutkijakoulutus 8 3
Koulutusaste tuntematon 9 2
SYSMISS 50
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 584
maksimi 9
minimi 2
keskiarvo 3.74
keskihajonta 1.393

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.