FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Isän koulutus/ammattiala

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Humanistinen koulutusala 1 3
Opettajankoulutus 2 24
Kaupan, hallinnon, yhteiskunta-alan koulutus 3 76
Tekniikan tai luonnontieteen alan koulutus 4 336
Liikenteen alan koulutus 5 72
Terveydenhuolto- tai hoiva-alan koulutus 6 9
Maa- metsätalous- tai elintarvikealan koulutus 7 13
Erityisalan koulutus 8 31
Koulutusala tuntematon 9 20
SYSMISS 50
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 584
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 4.38
keskihajonta 1.514

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.