FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Äidin koulutus/ammattiala

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Humanistinen koulutusala 1 9
Opettajankoulutus 2 25
Kaupan, hallinnon, yhteiskunta-alan koulutus 3 152
Tekniikan tai luonnontieteen alan koulutus 4 45
Liikenteen alan koulutus 5 3
Terveydenhuolto- tai hoiva-alan koulutus 6 71
Maa- metsätalous- tai elintarvikealan koulutus 7 30
Erityisalan koulutus 8 26
Koulutusala tuntematon 9 79
SYSMISS 194
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 440
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 5.15
keskihajonta 2.481

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.