FSD2088 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkinen sektori, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnat, kuntalaiset, työelämä, työnantajat, työpaikat, yksityinen sektori

Sisällön kuvaus

Vuoden 2001 ilmapuntareissa kuntalaisille ja nuorille esitettiin samat kysymykset. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnista työnantajina. Vastaajilta kysyttiin, millaisen arvosanan he antavat muun muassa kunnan palkkatasosta, lomaeduista, uralla etenemismahdollisuuksista, hyvän työsuorituksen palkitsemisesta ja työviihtyvyydestä. Kuntalaiset arvioivat kuntatyönantajan ja yksityisen työnantajan keskinäistä paremmuutta mm. palkkauksessa, työolosuhteissa, työpaikkojen varmuudessa ja esimiestoiminnassa. Lisäksi he punnitsivat, pitäisikö kunnan houkuttelevuutta työnantajana kohentaa erityisesti esimerkiksi työtehtävien vaihtelevuutta, palkkatasoa, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, työaikojen joustavuutta ja töiden itsenäisyyttä parantamalla.

Vastaajien suhtautumista kunnan, valtion, yksityisen teollisuuden ja yksityisten palveluiden mahdollisiin työtarjouksiin selvitettiin. Kuntalaisten näkemyksiä kuntien toiminnasta kartoitettiin useilla asenneväittämillä. Ne käsittelivät esimerkiksi tulosvastuuta, kuntien laitosten liikelaitostamista, kunnallisveroa ja palveluita. Lopuksi kysyttiin työskenteleekö vastaaja tai lähisukulainen kunnan palveluksessa. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.