FSD2093 Kunnallisalan ilmapuntari 2003: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

Euroopan integraatio, huolestuneisuus, hyvinvointivaltio, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, kuntalaiset, kuntaliitokset, kuntien menot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä hyvinvointivaltiosta, julkisista palveluista, kuntaliitoksista ja Euroopan unionin laajenemisesta. Vastaajat erittelivät hyvinvointiyhteiskunta-käsitettä lukuisten väittämien ja luonnehdintojen avulla. Myös omaan kotikuntaan liittyviä huolenaiheita ja laajemminkin yleisiä pelonaiheita selvitettiin. Tutkimuksessa muun muassa kysyttiin, kuinka huolissaan vastaajat ovat sosiaalipalvelujen heikosta saatavuudesta, huumeongelmista, teiden huonosta kunnosta, sodasta, kansainvälisestä terrorismista ja sairauksien leviämisestä. Lisäksi tiedusteltiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan talouden parantamisesta ja palveluiden tehostamisesta. Vastaajat esimerkiksi kertoivat, kuinka hyväksyttävinä keinoina he pitävät kunnallisveron korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön irtisanomisia. Kuntalaisten piti myös nimetä menojen karsintakohteita.

Suhtautumista kunnallisiin palveluihin ja kuntaliitoksiin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. arvioivat kuntien sopivaa lukumäärää sekä terveyspalveluiden tarjoajien kilpailuttamista. Lopuksi kysyttiin, miten EU:n laajenemisen uskotaan vaikuttavan esim. kotimaakunnan elinoloihin, työllisyystilanteeseen, rikollisuuteen ja EU-tukien saantimahdollisuuksiin kuluvan vuosikymmenen aikana. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.