FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, järjestötoiminta, kansanäänestykset, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntalaiset, kuntavaalit, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Kunnallisvaalivuoden ilmapuntarissa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä omista vaikutusmahdollisuuksistaan, niiden parannuskeinoista, kunnanjohtajien päätösvallasta sekä kunnallispoliitikkojen ja puolueiden merkityksestä. Edelleen puntaroitiin kuntalaisten omaa halukkuutta lähteä mukaan yhteiskunnallisiin tehtäviin ja eri järjestöjen toimintaan. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden, kuten lasten päivähoidon, vanhustenhuollon, terveyskeskuspalvelujen ja katujen kunnostuksen, riittävyyttä. Kunnallisvaaleihin liittyen kartoitettiin hyvän kunnanvaltuutetun ominaisuuksia.

Suhtautumista kunnallishallintoon ja kunnallisiin palveluihin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. punnitsivat suomalaisen kuntajärjestelmän tehokkuutta, toimivuutta ja holhoavuutta, pohtivat palveluiden yksityistämistä ja arvioivat virkamiesten valtaa. Lopuksi kysyttiin, millaisena kuntavaalien äänestäjänä vastaajat pitävät itseään. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.