FSD2096 Lapsesta aikuiseksi: 33-vuotiaiden persoonallisuustesti ja televisiokysely 1992

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

NESTA, ajankäyttö, elokuvat, katselutottumukset, motiivit (vaikuttimet), persoonallisuuden piirteet, tarpeet, televisio (joukkoviestimet), televisio-ohjelmat, vapaa-aika, väkivalta

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tässä tutkimusvaiheessa tutkittavat vastasivat NESTA-persoonallisuustestiin sekä television katselua kartoittaviin kysymyksiin.

NESTA on virallinen muokattu versio NEO-persoonallisuuskyselystä (NEO-PI), jonka avulla arvioidaan viittä, universaalina pidettyä persoonallisuuden piirrettä; neuroottisuus, ekstraversio, avoimuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Muokatussa versiossa neljäsosa alkuperäisistä amerikkalaisista kysymyksistä on korvattu suomalaisilla vastineilla. Testi sisältää 181 väittämää, joihin vastataan 5-portaisen asteikon mukaan (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä).

Televisionkatselua selvitettiin pyytämällä vastaajaa kertomaan, kuinka usein hän katsoo 1-, 2- tai 3- kanavilta erilaisia tv-ohjelmia, kuten uutisia, urheiluohjelmia sekä perhe- ja ihmissuhdefilmejä. Kaapeli- ja satelliittikanavilta tulevien ohjelmien sekä erilaisten videoiden katselua kartoitettiin myös. Vastaajalta kysyttiin, kuinka monta tuntia hän katsoo televisiota vuorokaudessa arkisin ja viikonloppuisin. Edelleen vastaaja arvioi, kuinka tarkasti erilaiset väitteet kuvaavat tv:n katsomisen syitä ja tarpeita hänen kohdallaan. Esitettyjä motiiveja olivat esimerkiksi rentoutuminen, uuden oppiminen, tv:n katselun helppous ja mukavuus sekä perheen ja ystävien yhdessäolon lisääminen. Rikos- ja jännitysfilmien katseluun liittyviä tarpeita ja tilanteita pyydettiin myös arvioimaan. Vastaajalta tiedusteltiin, missä määrin hän katselee kyseisiä ohjelmia lievittääkseen arjen huolia, saadakseen säpinää ja vauhtia tai purkaakseen paineita tai aggressioita. Lopuksi vastaaja kertoi, millaisia ohjelmia toivoisi lisää televisioon. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, siviilisääty, samassa taloudessa asuvien lasten syntymävuodet, koulutus ja sosioekonominen asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.