FSD2099 Nuorisobarometri 2005

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

arvot, koulutus, kulutustottumukset, maahanmuuttajat, nuoret, rahankäyttö, sosiaaliset suhteet, suvaitsevaisuus, toimeentulo, tulevaisuudenodotukset, tyytyväisyys, työ, ulkomaat, vanhemmat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen pääteemoina olivat erottautuminen ja erilaisuus. Aluksi esitettiin väittämiä koulutuksesta, työstä, työttömyydestä, työpaikkaan sitoutumisesta, palkkauksesta ja yritysten omistussuhteista. Myös nuorten lähivuosien opiskelu-, työ- ja perhesuunnitelmia kartoitettiin. Seuraavaksi tarkasteltiin vanhempien antamaa taloudellista tukea, nuorten tuloja, kulutusta ja ostopäätösten perusteita. Vastaajat arvioivat, kuinka paljon he kuluttavat rahaa muun muassa asumiseen, kauneudenhoitoon, matkapuhelinkuluihin ja harrastuksiin samanikäiseen keskiarvokuluttajaan verrattuna.

Nuorten mielipiteitä ulkomaalaisista, eri maahanmuuttajaryhmistä ja kulttuurisesta suvaitsevaisuudesta selvitettiin. Vastaajien valmiuksia naapuruuteen, työtoveruuteen ja ystävyyteen eri kulttuureita edustavien kanssa punnittiin. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaajilla maahanmuuttajataustaisia ystäviä.

Vastaajien elämänarvoja selvitettiin kysymällä, miten tärkeitä esimerkiksi jännittävä elämä, kansallinen turvallisuus, aineellinen hyvinvointi, kaikkien uskontojen arvojen kunnioittaminen, oma ulkonäkö ja eläinten oikeudet ovat. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien tämänhetkistä tyytyväisyyttä omaan elämäänsä. Tulevaisuudenodotuksia kartoitettiin kysymällä, kuinka tärkeää on, että vastaaja on 35-vuotiaana saavuttanut muun muassa oman perheen ja lapsia, pysyvän työsuhteen, omistusasunnon, korkean elintason, elämänkokemusta ja läheisiä ystäviä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, maakunta, kuntaryhmä, suuralue ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.