FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Asiasanat

asenteet, huumeet, ilkivalta, kiusaaminen, nuoret, nuorisorikollisuus, opettajat, oppilaat, päihteet, rikkomukset, rikokset, rikollisuus, vahingonteko, varkaus, väkivalta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten rikoskäyttäytyminen, rikosuhrikokemukset ja rikollisuutta koskevat asenteet. Kyselyssä selvitettiin luvatonta poissaoloa koulusta, kotoa karkaamista, ilman ajokorttia ajamista, seiniin kirjoittelua ja piirtelyä, omaisuuden vahingoittamista koulussa tai muualla, varastamista (myymälästä, koulusta ja kotoa), varastetun tavaran ostamista, auton varastamista, koulukiusaamista, tappeluun osallistumista, pahoinpitelyä, huumeiden käyttöä, lääkkeiden käyttöä päihteenä sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajamista.

Vastaajilta kysyttiin, olivatko he koskaan tehneet edellä mainittuja tekoja, ja jos vastaus oli myönteinen ja teko lainvastainen, tiedusteltiin, onko poliisi saanut tietää teosta. Lisäksi kysyttiin, olivatko vastaajat tehneet teon viimeisen vuoden aikana, ja jos olivat, niin kysyttiin, tekivätkö he teon yksin vai muiden kanssa, olivatko tehneet teon humalassa ja saiko joku tietää tästä teosta. Vastaajilta kysyttiin myös tekoa koskevia tarkempia kysymyksiä kuten mitä varasti kaupasta tai mitä huume maksoi. Tutkimuksessa kartoitettiin myös opettajiin kohdistuvaa kiusaamista ja häirintää sekä toisen puolesta varastamista.

Vastaajien asenteita lainrikkomiseen, lainrikkomisen syihin ja muihin ihmisiin kartoitettiin väitelausein. Myös vastaajien mielikuvia omasta itsestään sekä suhteita vanhempiin, opettajiin ja naapuruston aikuisiin kysyttiin väitelauseiden avulla. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin, ovatko he itse joutuneet väkivallan tai varkauden kohteeksi.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, alkoholinkäyttö, vapaa-ajan toiminta ja seura, seurustelusuhteet, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, luokalleenjäänti, vanhempien ammatit ja työmarkkina-asema, perheen taloudellinen tilanne. Aineistossa on kaksi erilaista kuntatyyppimuuttujaa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.