FSD2103 Opiskelijan elämää 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto
  • Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus)

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, elämänmuutokset, elämäntilanne, hyvinvointi, opintotuki, opiskelija-asunnot, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, opiskelijat, opiskelu, opiskelumotivaatio, opiskelun arki, opiskelupaikan valinta, opiskeluympäristö, rahankäyttö, tarinat, toimeentulo, tulevaisuudenodotukset, työssäkäynti, vapaa-ajantoiminnat, yliopistot

Sisällön kuvaus

Syksyllä 2004 Nuorisotutkimusseura ry:n ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs:n korkeakouluopiskelijoille suuntaaman kirjoituskilpailun tuottama aineisto. Kirjoituskilpailu järjestettiin otsikon "Opiskelijan elämää 2004" alla ja siinä oltiin kiinnostuneita korkeakouluopiskelijoiden elämästä: opiskelun merkityksestä ja opiskelijan arjesta.

Opiskelijoiden kirjoituskilpailuun lähettämissä kirjoituksissa käsitellään opiskelupaikan valintaa, opiskelijan elämää, opiskelun arkea ja sujuvuutta, opiskelukokemuksia, opiskelijan toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, hyvinvointipalvelujen käyttöä ja kehittämistä sekä opiskelijan vapaa-aikaa ja opiskelijarientoja. Kirjoittajat pohtivat myös opintojen merkitystä, valmistumista, opiskelumotivaatiota sekä opintojen vaativuutta. Aineisto koostuu elämäkerrallisista kirjoituksista sekä toisaalta tuokiokuvausten omaisista teksteistä opiskeluvuosien varrelta. Aineisto on yhteismitaltaan noin 220 sivua.

Aineisto koostuu yhteensä kahdeksastakymmenestäyhdestä (81) kirjoituksesta, joiden kirjoittajista kolmannes (vajaa 30 %) opiskelee tai opiskeli ammattikorkeakoulussa ja noin 70 % yliopistossa, mukana on siis myös jo valmistuneiden opiskelijoiden kirjoituksia. Kirjoittajien keskiarvoikä on 34 vuotta, nuorin heistä on 20-vuotias ja vanhin 46-vuotias. Suurin osa kirjoittajista naisia (80 %) sekä alle 24-vuotiaita (noin 60 %).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.