FSD2110 Kunnallisvaalien 2004 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan)
  • TNS Gallup Oy

Asiasanat

kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen mainonta, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, televisiomainonta, vaalikampanjat, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vuoden 2004 kunnallisvaalien kampanjointiin, poliittiseen mainontaan ja äänestyskäyttäytymiseen liittyviä asioita. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajilta kysyttiin, äänestivätkö he juuri käydyissä kunnallisvaaleissa. Äänestäneiltä kysyttiin, minkä puolueen ehdokkaalle he antoivat äänensä. Lisäksi tiedusteltiin eri asiakysymysten merkitystä äänestyspäätöstä tehtäessä. Edelleen kartoitettiin, mistä lähteistä vastaajat olivat saaneet tietoa äänestyspäätöstensä tueksi. Vastaajat kertoivat myös rohkaisiko vaalien loppusuoralla palvelujen yksityistämisestä käyty keskustelu äänestämään.

Äänestämättä jättäneiltä puolestaan kysyttiin, missä määrin eri asiat vaikuttivat siihen, että he eivät käyneet äänestämässä. Kysyttiin myös, milloin he tekivät ratkaisun olla äänestämättä.

Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin, mitä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia he olivat nähneet ennen kunnallisvaaleja. Edelleen selvitettiin, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa he äänestivät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa sekä minkä puolueista tai ryhmittymistä he pakkotilanteessa valitsisivat. Taustamuuttujia ovat mm. vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, siviilisääty, talouden koko, peruskoulutus, ammatti- tai jatkokoulutus, ammattiryhmä, sijoittuminen oikeisto-vasemmisto -mittarilla, talouden yhteenlasketut bruttovuositulot sekä useat aluemuuttujat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.