FSD2119 Ekoenergia-asenteet 1998

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

asenteet, ekoenergia, energia, hinnoittelu, kilpailuttaminen, laatuluokitukset, polttoaineet, sähköntuotanto, taloudellisuus, tiedonlähteet, ympäristöongelmat, ympäristövaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin, erityisesti ekoenergiaan liittyviin, kysymyksiin. Aluksi tiedusteltiin ekosähkökeskustelujen ja -ilmoitusten seuraamisesta sekä aiheen yleisestä kiinnostavuudesta. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien näkemyksiä muun muassa kivihiilellä, turpeella, maakaasulla, ydinvoimalla sekä vesi- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön ympäristöystävällisyydestä ja taloudellisuudesta.

Sähköntuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin eri näkökulmista. Kartoitettiin eri tietolähteiden, esimerkiksi ympäristöministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, energiayhtiöiden, sähkölaitosten, television, radion ja lehtien, luotettavuutta näissä asioissa. Kysyttiin myös, kuinka vakavina ympäristöongelmina vastaajat pitävät mm. ilmansaasteiden lisääntymistä, ilmakehän otsonikatoa, liikenteen päästöjä ja ydinjätteitä.

Sähkön ympäristöluokitteluun liittyviä mielipiteitä kartoitettiin. Kysyttiin yhtenäisen merkintäjärjestelmän tarpeellisuudesta sekä ympäristömerkinnän kohteista, kriteereistä, myöntäjistä ja sertifikaattityypeistä. Selvitettiin myös vastaajien näkemyksiä sähkön kilpailuttamisesta sekä ympäristömerkityn sähkön ostamisesta. Lopuksi esitettiin lukuisia ympäristömerkittyyn sähköön ja yleensä sähköntuotantoon liittyviä väittämiä. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, äidinkieli, asumismuoto, asunnon pääasiallinen lämmitysmuoto, asuinkunnan koko, lääni, ammatillinen koulutus ja ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.