FSD2120 Lapsesta aikuiseksi: 36-vuotiaiden persoonallisuustestit 1995

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aggressiivisuus, ahdistus, ekstroversio, elämäntapa, introversio, itsearviointi, minäkuva, persoonallisuus, persoonallisuustestit, sosiaalinen käyttäytyminen, sukupuolierot, tunteet

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata 36-vuotiaiden aikuisten elämän eri osa-alueita. Tietoa kerättiin elämäntilannekyselyllä, haastattelulla, kahdella persoonallisuustestillä sekä joukolla eri testeihin ja menetelmiin perustuvilla kyselylomakkeilla. Tämän aineiston sisältämät persoonallisuustestit annettiin vastaajille haastattelun yhteydessä kotona täytettäväksi.

Toinen persoonallisuustesteistä (Karolinska Scales of Personality) sisältää 135 kysymystä. Kysymykset ovat väitteen muodossa ja niillä tiedustellaan vastaajan tottumuksia, mielipiteitä ja tunteita. Vastaaja arvioi, kuinka hyvin esim. seuraavat väitteet kuvaavat häntä; "Olen aina innokas kokeilemaan uusia asioita", "Joudun välillä pakokauhun valtaan" ja "Suuttuessani sanon joskus ilkeyksiä". Testin tarkoituksena on arvioida tutkittavan impulsiivisuutta, ahdistuneisuutta, myöntyväisyyttä ja vihan ilmaisemista.

Seuraava persoonallisuustesti pohjautui 27-vuotiailta saatuihin tuloksiin ja se kehitettiin varta vasten vuoden 1995 aineistonkeruuta varten. Testissä esitettiin erilaisia elämäntyylin kuvauksia, joiden sopivuutta itseen pyydettiin arvioimaan. Vastaajat arvioivat itseään tällä hetkellä sekä muistelivat, millaisia olivat kymmenen vuotta sitten. Naisille ja miehille oli omat kysymykset. Yksi miehille esitetyistä kuvauksista on esimerkiksi seuraavanlainen; "Olen syrjäänvetäytyvä ja paljon omissa oloissani. En pidä jännityksestä ja seikkailuista. Suhtaudun hyvin kuuliaisesti lakiin. Vältän aiheuttamasta itselleni monia elämänmuutoksia." Tämä kuvaus viittasi introverttiin elämäntyyliin. Muut miesten elämäntyylin kuvaukset kertoivat esim. ristiriitaisesta, passiivisesta, anomisen huvittelevasta, ekstravertistä ja alikontrolloivasta elämäntyylistä. Naisten osalta kartoitettiin mm. perusnaisellista, sosiaalista, passiivista ja itsellistä elämäntyyliä. Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.