FSD2121 Lapsesta aikuiseksi: 27-vuotiaiden persoonallisuustestit 1986

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aggressiivisuus, ekstroversio, elämys, introversio, itsearviointi, neuroottisuus, persoonallisuuden piirteet, persoonallisuus, psykologiset testit, psykoottisuus, sosiaalinen käyttäytyminen, tunne-elämä

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata 27-vuotiaiden nuorten aikuisten elämän eri osa-alueita. Tietoa kerättiin elämäntilannekyselyllä ja teemahaastattelulla. Haastattelun yhteydessä vastaajat täyttivät tämän aineiston sisältämät persoonallisuuskyselyt, jotka ovat alkuperäisiltä nimiltään "Eysenck Personality Questionnaire" ja "Sensation Seeking Scale".

Molemmat kyselyt on standardoitu suomalaiselle väestölle. Eysenckin persoonallisuuskyselyssä on 101 kysymystä, joihin tulee vastata kyllä tai ei. Kysymyksillä tiedusteltiin esimerkiksi, onko vastaajalla monia erilaisia harrastuksia, huolestuuko hän helposti ja onko koskaan petkuttanut pelissä. Kysely on kehitetty kartoittamaan seuraavia persoonallisuuden dimensioita; ekstraversio, neuroottisuus ja psykoottisuus. Lisäksi mukana on valheasteikko.

Toisessa kyselyssä vastaajalle esitettiin erilaisia väitepareja, joista hänen tuli valita omia mieltymyksiä ja tuntemuksia paremmin kuvaava vaihtoehto. Vastaajat tekivät valinnan esimerkiksi seuraavien kuvausten väliltä; "Pidän riehakkaista ja estottomista juhlista" tai "Suosin rauhallisia juhlia, joissa keskustellaan asioista", "Pidän enemmän veden pinnasta kuin syvyyksistä" tai "Haluaisin lähteä sukeltelemaan syvyyksiin". Testin tarkoituksena on arvioida vastaajan jännitys- ja elämyshakuisuutta sekä estottomuutta. Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.