FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Asiasanat

ehdokkaat, johtaminen, kannatus, perustuslait, presidentinvaalit, presidentit, puolueet, yhteiskunta, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tässä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen kerätyssä aineistossa varten vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä erilaisiin maamme päätöksentekoa koskeviin väittämiin. Vastaajilta kysyttiin myös, äänestivätkö he presidentinvaaleissa ennakkoon, varsinaisena vaalipäivänä vai jättivätkö he kokonaan äänestämättä, ja jos äänestivät, niin ketä. Myös vastaajien toiseksi ja kolmanneksi mieluisinta vaihtoehtoa presidentiksi tiedusteltiin, sekä sitä, oliko presidenttiehdokkaiden joukossa sellaisia ehdokkaita, joiden vastaaja ei missään nimessä olisi suonut tulevan valituksi. Lisäksi kysyttiin, oliko vastaajille presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella tärkeämpää puolue vai ehdokas, oliko vastaajan äänestämä ehdokas koko ajan vastaajan ensisijaisesti kannattama ehdokas ja missä vaiheessa vastaaja lopullisesti päätti, kenelle ehdokkaalle antoi äänensä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka tärkeitä tai vähäpätöisiä luetellut ehdokkaiden ominaisuudet ja mielipiteet olivat ehdokasvalinnan kannalta. Lopuksi kysyttiin näkemyksiä ennen vaaleja julkistetuista ehdokkaiden kannatustutkimuksista, muutama yhteiskuntaan liittyvä kysymys ja kumpaa ehdokasta vastaaja aikoo äänestää presidentinvaalien toisella kierroksella. Taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, ikä, tiedot asuinpaikasta, ammatti, koulutus ja elämänvaihe sekä tieto siitä, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, ja minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa vastaaja äänesti vuoden 2004 kunnallisvaaleissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.