FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan)
  • Pehkonen, Juhani (TNS Gallup Oy)

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, mainonta, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalikoneet, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Ensimmäisenä vastaajalta tiedusteltiin, äänestikö hän presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, minkä jälkeen häntä pyydettiin arvioimaan, mitkä presidentinvaalien ensimmäiseen kierrokseen liittyvät väittämät pitävät hänen kohdallaan paikkansa. Seuraavaksi kysyttiin, muuttuiko vastaajan käsitys ehdokkaista ensimmäisen kierroksen vaalikampanjan aikana johonkin suuntaan, onko vastaaja käyttänyt vaalikoneita ja jos on, niin mitä sekä oliko vaalikoneesta apua ehdokasta valittaessa ja kokiko vastaaja vaalikoneen hyödylliseksi vai enemmänkin leikkimieliseksi. Vastaajaa pyydettiin myös muutaman väitelauseen avulla arvioimaan kokemuksiaan vaalikoneista.

Kiinnostuksen kohteena oli myös, ketä ehdokasta vastaaja äänesti presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Lisäksi tiedusteltiin, missä vaiheessa vastaaja lopullisesti päätti, mille ehdokkaalle antaa äänensä sekä pyydettiin taas erilaisten väitelauseiden avulla arvioimaan äänestämistään. Haluttiin myös tietää, mistä lähteistä vastaaja sai tietoa äänestyspäätöksensä tueksi ja kuinka paljon erilaiset luetellut syyt vaikuttivat ehdokkaan valintaan. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita myös siitä, kuinka varmasti vastaaja aikoo käydä äänestämässä vaalien toisella kierroksella ja kumpaa toisen kierroksen ehdokkaista vastaaja tällä hetkellä äänestäisi. Lopuksi tiedusteltiin, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänesti vuoden 2003 eduskuntavaaleissa sekä ketä ehdokasta vastaaja äänesti presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella viime presidentinvaaleissa vuonna 2000.

Taustamuuttujina kyselyssä on muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, vuositulot ja asuinpaikka. Aineistossa on myös havaintotunnusmuuttuja idnro, jonka avulla se voidaan yhdistää aineistoon FSD2138.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.