FSD2149 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos

Asiasanat

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, kehittäminen, kilpailuttaminen, kulttuuriharrastukset, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimi, kunnat, ostopalvelut, tilat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntien kulttuuripalveluita sekä kulttuuritoimen ohjausta, johtamista ja kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kulttuuritoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 2002.

Vastaajat kertoivat aluksi perustietoja kulttuuritoimen tehtävistä, tiloista ja henkilöstön määrästä. Palveluja kartoitettiin useilla kysymyksillä. Selvitettiin kulttuuripalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien tarjontaa: museoita, teattereita, orkestereita, tanssiryhmiä, kuvataidekerhoja, kulttuurileirejä, käsityöpajoja ja niin edelleen. Kysyttiin myös palvelujen järjestäjistä ja tukimuodoista. Lisäksi tiedusteltiin ostopalveluiden käytöstä ja niiden toimittajien kilpailuttamisesta.

Kulttuuritoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat arvioivat toimesta vastaavan luottamushenkilöelimen oman kunnan kulttuuritoimen tuntemusta, aktiivisuutta, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Vastaajat punnitsivat, millainen merkitys lautakunnilla on kulttuuritoimen asioiden hoitamisessa. He kertoivat myös mikä taho (kunnan valtuusto, kulttuuritoimesta vastaava lautakunta, viranhaltijat) päättää esimerkiksi vakituisen henkilökunnan valinnasta, määrärahojen kohdentamisesta ja laitehankinnoista. Lisäksi he pohtivat kunnan ulkopuolisten vaikuttajien, kunnan viranomaisten ja asiakkaiden vaikutusta kulttuuripalveluihin. Vastaajat arvioivat oman työnsä kannalta keskeisiä taloushallinnon ja kulttuurityön kehittämistehtäviä yms.

Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat luettelivat kulttuuritoimessa vuoden 1994 jälkeen toteutettuja palveluiden järjestämisen ja rahoituksen muutoksia sekä organisaatiouudistuksia. He arvioivat kulttuuritoimen palvelutoiminnan, hallinnon ja talouden sekä resurssien nykytilaa ja tulevaisuutta. Väitelausein selvitettiin vastaajien näkemyksiä mm. henkilöstön rekrytoinnista, säästöpäätöksistä ja kulttuuripalveluiden järjestämisvastuusta. Taustamuuttujia ovat kunta, vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueet, työkokemus, koulutus ja työpaikan sijainti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.