FSD2154 KuntaSuomi 2004: liikuntatoimi 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

julkiset palvelut, kehittäminen, kunnallishallinto, kunnat, liikunta-alueet, liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelu, liikuntatoimi, ostopalvelut, palveluntuottajat

Sisällön kuvaus

Liikuntatoimen kysely 1996 kartoittaa perustietoja kuntien liikuntatoimesta, palvelutuotantoa, liikuntatoimen ohjausta ja johtamista sekä kehittämispolitiikkaa. Vastaajat ovat kuntien liikuntatoimesta vastaavia viranhaltijoita. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Liikuntatoimea on tutkittu myös vuosina 1999 ja 2002.

Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia toimintoja liikuntatoimen tehtäviin kuuluu, mitä erilaisia liikuntapalveluja sekä -tiloja kunnassa on tarjolla, mikä taho ne järjestää ja tukeeko kunta palvelujen järjestämistä. Lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat kunnassa toimivat liikuntapalveluja tarjoavat seurat ja yhdistykset sekä ostopalveluiden osuus kunnan liikuntapalveluista.

Vastaajilta kysyttiin kunnan liikuntatoimen asioiden päätöksenteosta, esimerkiksi mitkä tahot vaikuttavat liikuntatoimen päätöksentekoon, mitä asioita kuuluu vastaajan omaan päätösvaltaan ja käytetäänkö kunnassa tulosmittausta. Lopuksi vastaajat arvioivat liikuntasektorilla tapahtuneita muutoksia ja millaisiin asioihin liikuntatoimen kehittäminen tulisi tulevaisuudessa suunnata.

Vastaajien taustatiedot ovat sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueeseen mahdollisesti kuuluvat muut toimialat, työkokemus, koulutus ja toimiiko vastaaja luottamustehtävissä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.