FSD2166 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: perhepäivähoito

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kauppi, Ulla (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

julkiset palvelut, järjestäminen, kehittäminen, kunnat, lastenhoito, ohjaus (neuvonta ja opastus), palvelutuotanto, perhepäivähoidon ohjaajat, perhepäivähoito, päivähoito

Sisällön kuvaus

Perhepäivähoidon vastuuhenkilöille suunnattu kysely kartoittaa kuntien perhepäivähoitopalvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 perhepäivähoidon vastuuhenkilöiden lisäksi myös päiväkodin johtajien ja päivähoitotoimen johtavien viranhaltijoiden näkökulmista.

Aluksi kartoitettiin perustietoja perhepäivähoitopalveluista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, paljonko lapsia on kunnan perhepäivähoidossa, kuinka he jakautuvat eri hoitoryhmien kesken ja mikä on kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen täyttö- ja käyttöaste. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko kunnan perhepäivähoidossa on työntekijöitä, kuinka he jakautuvat eri tehtäviin ja kuinka monta työllisyysvaroin palkattua henkilöä työskentelee perhepäivähoidossa.

Seuraavaksi tarkasteltiin perhepäivähoidon ohjausta ja johtamista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kunnan perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia sekä kysyttiin, minkä tahon päätösvaltaan kuuluu joukko perhepäivähoitoa koskevia asioita, esimerkiksi hoitoajoista ja lasten valinnasta päättäminen. Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi onko kunnan perhepäivähoidossa toteutettu erilaisia muutoksia vuoden 1995 jälkeen, millainen on perhepäivähoidon toimintaan liittyvien eri tekijöiden nykytila ja millaisiin asioihin perhepäivähoidon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua. Heiltä tiedusteltiin myös, onko päivähoitotoimi toteuttanut asiakkaille suunnattuja kyselyitä ja jos on, niin toteutetaanko niitä säännöllisesti.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, työkokemus, koulutustaso sekä onko työpaikkanne ja asuinpaikkanne samassa kunnassa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.