FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos)

Asiasanat

julkiset palvelut, järjestäminen, kehittäminen, kunnat, lastenhoito, ohjaus (neuvonta ja opastus), palvelutuotanto, perhepäivähoidon ohjaajat, perhepäivähoito, päivähoito

Sisällön kuvaus

Perhepäivähoidon vastuuhenkilöille suunnattu kysely kartoittaa kuntien perhepäivähoitopalvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 perhepäivähoidon vastuuhenkilöiden lisäksi myös päiväkodin johtajien ja päivähoitotoimen johtavien viranhaltijoiden näkökulmista.

Aluksi kartoitettiin perustietoja perhepäivähoitopalveluista. Vastaajilta kysyttiin, paljonko lapsia on perhepäivähoidossa, kuinka he jakautuvat hoitoaikojen perusteella ja mikä on kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen täyttö- ja käyttöaste. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko kunnan perhepäivähoidossa on työntekijöitä, kuinka he jakautuvat eri tehtäviin ja kuinka monta työllisyysvaroin palkattua henkilöä työskentelee perhepäivähoidossa.

Seuraavaksi tarkasteltiin perhepäivähoidon ohjausta ja johtamista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kunnan perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia ja eri tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan sekä heiltä kysyttiin, minkä tahon päätösvaltaan kuuluu joukko perhepäivähoitoa koskevia asioita, esimerkiksi hoitoajoista ja lasten valinnasta päättäminen. Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi onko kunnan perhepäivähoidossa tapahtunut erilaisia muutoksia vuoden 1999 alusta, millainen on perhepäivähoidon toimintaan liittyvien eri tekijöiden nykytila ja millaisiin asioihin perhepäivähoitotoimen kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua. Heiltä tiedusteltiin myös, onko päivähoitotoimi toteuttanut asiakkaille suunnattuja kyselyitä ja jos on, niin toteutetaanko niitä säännöllisesti.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, työkokemus, koulutustaso sekä sijaitsevatko vastaajan työpaikka ja asuinpaikka samassa kunnassa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.