FSD2186 Energia-asennetutkimus 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

asenteet, bioenergia, energia, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinvoimalat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat myös, kuinka he suhtautuvat eduskunnan päätökseen rakentaa viides ydinvoimala ja millaisia vaikutuksia he ajattelevat päätöksellä olevan. Edelleen kysyttiin, uskovatko vastaajat, että uusi ydinvoimalaitos todella rakennetaan. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, tulisiko uusi ydinvoimalaitos sijoittaa Eurajoelle vai Loviisaan. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.