FSD2188 EVAn EU-asennetutkimus kevät 1992

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, Eurooppa, asenteet, energiapolitiikka, jäsenyys, lama, mielipiteet, pankit, taloudellinen tila, yhteistyö

Sisällön kuvaus

EVAn EU-asennetutkimus kevät 1992 kartoittaa, miten Suomessa suhtaudutaan EY-jäsenyyteen. Vastaajilta tiedusteltiin kantaa Suomen EY-jäsenyyteen ja tämän kannan varmuutta. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, kuinka kiinnostuneita he ovat Euroopan yhdentymiskehitykseen liittyvistä asioista ja kuinka hyvin he ovat perillä kyseisistä asioista. Edelleen vastaajilta kysyttiin, kuinka luotettavina he pitävät eri tietolähteitä, jotka jakavat EY-jäsenyyttä koskevaa tietoa. Tutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä EY-jäsenyyden vaikutuksista. Lisäksi tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä julkisuudessa esitetyistä väitteistä, jotka koskivat erityisesti EY-jäsenyyttä.

EY-jäsenyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien mielipiteitä, käsityksiä ja arvioita lamasta, pankeista ja energiapolitiikasta. Lamaa koskevissa kysymyksissä vastaajia pyydettiin kertomaan oma näkemyksensä taloudellisen ahdingon syyllisistä ja lamasta toipumisen aikataulusta. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan työttömien määrää kahden vuoden kuluttua. Edelleen vastaajilta kysyttiin, kuinka vahvaksi tai heikoksi he arvioivat eri pankkien nykyisen taloudellisen tilan. Vastaajien tuli myös arvioida pankkien taloudellisen tilan kehitystä tulevaisuudessa. Energiapolitiikkaan liittyen vastaajilta kyseltiin, mihin suuntaan sähköntuotantoa tulisi kehittää. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin mielipiteitä viidennen ydinvoimalan ja Vuotoksen altaan rakentamisesta sekä energian säästön tehostamisen realistisuudesta. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän mielikuviaan eri energia-alan yrityksistä.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja toimialasta. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.