FSD2189 EVAn EU-asennetutkimus syksy 1992

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, Eurooppa, asenteet, kansainvälinen politiikka, kansainvälinen yhteistyö, laajeneminen, lama, mielipiteet, sosiaaliset ristiriidat, sotilaallinen yhteistyö, taloudellinen integraatio, yhteiskunnalliset vaikuttajat

Sisällön kuvaus

EVAn EU-asennetutkimus syksy 1992 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EY-jäsenyydestä. Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen mahdolliseen EY-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EY-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EY-asioita sekä kuinka todennäköisenä he pitävät Suomen EY-jäsenyyttä ja mikä on heidän oma kantansa asiaan. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä EY:n keskeisistä periaatteista ja kysyttiin, mitä mieltä vastaajat olisivat niiden toteutumisesta Suomessa. Vastaajilta kysyttiin myös, millainen vaikutus EY-jäsenyydellä olisi erilaisiin maatamme koskeviin asioihin. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä erilaisista EY:tä ja EY-jäsenyyttä koskevista väittämistä. Vastaajilta kysyttiin myös lamasta, sen syistä, syvyydestä ja seurauksista sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallasta ja yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuudesta. Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.