FSD2193 Myöhäisnuorten kännykän käyttö 2000-2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Asiasanat

kuluttajakäyttäytyminen, käyttö, käyttöönotto, mainonta, matkapuhelimet, mielikuvat, nuoret, perhe-elämä, rahankäyttö, seurustelu, sosiaaliset suhteet, sukupuolierot, tarpeet, tavat (tapakulttuuri), teknologia, tekstiviestit, teleoperaattorit, viestintä

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa on selvitetty myöhäisnuorten matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu 38 haastattelusta, jotka on tehty vuosina 2000-2002 eri puolilla Suomea asuville lähinnä noin 16-19-vuotiaille nuorille.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 733 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 19 sivua. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös 10 parihaastattelua ja kaksi kolmihenkisen ryhmän haastattelua. Osaa nuorista on haastateltu myös aikaisempina tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa keskusteltiin nuorten kanssa laajasti kännykän käyttökulttuurista. Nuoret kertoivat myös vapaasti perheestään, harrastuksistaan ja kavereistaan, minkä yhteyteen kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, miksi on mahdollisesti vaihtanut kännykkää, millainen kännykän käyttäjä on omasta mielestään, milloin pitää kännykkää mukana ja millaista on kännykän hyväksyttävä käyttö. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, suhde teknologiaan ja mediaan yleensä, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta. Kolmessa haastattelussa aiheena on ollut erityisesti eri operaattoreiden internetsivujen arviointi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.