FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Taloustutkimus Oy
  • Tampereen kaupunki

Asiasanat

Internet, Tampere, matkapuhelimet, mikrotietokoneet, sähköposti, tietoverkot, verkkopalvelut

Sisällön kuvaus

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään matkapuhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. Internet-käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) kaupungin verkkopalveluiden kautta. Tampereen kaupungin Internet-sivuilla käyntitiheyttä kartoitettiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutustarvetta. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluita he ovat Tampereen kaupungin sivuilta etsineet ja löytyivätkö palvelut helposti ja millaisia ongelmia vastaaja oli kohdannut. Vastaajille lueteltiin myös muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja ja kysyttiin, mitkä niistä olivat vastaajille tuttuja ja mitä niistä vastaaja on käyttänyt. Tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko vastaajat kuulleet eTampere-ohjelmasta ja jos ovat, niin mitä ohjelma on tuonut heidän elämäänsä sekä lueteltiin muutamia sähköisen osallistumisen muotoja ja tiedusteltiin, mitä niistä vastaajat pitivät tärkeinä kehityskohteina. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.