FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

johtajat, kansanterveys, kunnat, muutos, ohjelmat (suunnitelmat), terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyspalvelut, tulevaisuus, tupakointi, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia teemakysymyksiä esitettiin terveyden tasa-arvosta, Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta ja tupakoimattomuuden tukemisesta. Vastaajat olivat kuntien terveysjohtajia ja lautakuntien puheenjohtajia. Samoja kysymyksiä on esitetty myös järjestöjohtajille (FSD2226).

Terveyden edistämisen rakennetta selvitettiin kysymyksillä edistämistyöhön käytetystä työajasta ja palvelujen saatavuudesta. Tiedusteltiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös, miten kuntien yhteistyö esimerkiksi järjestöjen ja eri hallinnonalojen kanssa kehittyy terveyden edistämisessä seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Vastaajat pohtivat, miten muun muassa ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä henkilökunnan osaamista kehitetään vuonna 2005. Kysyttiin myös, kenen vastuulla terveyden edistäminen ensijaisesti kunnassa ja kuntayhtymässä on, ja mitkä tekijät (esim. kansalaisten tarpeet, kunnan arvot ja päämäärät sekä valtakunnallinen strategia) ohjaavat terveyden edistämistä.

Vastaajat erittelivät, miten kunnat aikovat kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Lisäksi kysyttiin, tuntevatko vastaajat Terveys 2015 -kansanterveysohjelman ja ottavatko he sen työssään huomioon. Vastaajat punnitsivat kuntien ja kuntayhtymien tupakoimattomuuteen tähtäävän työn organisointia. He arvioivat tupakointia vähentävään työhön, tupakkalain valvontaan ja tupakkavieroitukseen tarvittavia taloudellisia ja henkilöresursseja. Taustamuuttujia ovat kunnan/kuntayhtymän koko, lääni ja vastaajan asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.