FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

johtajat, järjestöt, kansanterveys, lapset (ikäryhmä), muutos, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyspalvelut, tulevaisuus, tupakointi, työkyky, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestöjen terveyden edistämisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia teemakysymyksiä esitettiin väestöryhmien välisistä terveyseroista, lasten ja nuorten terveydestä sekä tupakoimattomuuden tukemisesta. Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestöjen johtajat vastasivat kyselyyn. Samoja kysymyksiä on esitetty myös kuntien terveysjohtajille (FSD2227).

Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Vastaajat pohtivat, miten muun muassa ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä henkilökunnan osaamista kehitetään vuonna 2006. Kysyttiin myös, mitkä tekijät ohjaavat järjestön terveyden edistämistyötä.

Terveyden edistämisen rakennetta selvitettiin kysymyksillä edistämistyöhön käytetystä työajasta ja palvelujen saatavuudesta. Tiedusteltiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös, miten järjestöjen yhteistyö esimerkiksi kuntien kanssa kehittyy terveyden edistämisessä seuraavan viiden vuoden aikana.

Teemakysymyksellä kartoitettiin, miten vastaajien toimialalla on huomioitu työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuvaa työtä, liikunnan lisäämiseen ja monipuolistumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä mielenterveystyötä. Lisäksi kysyttiin, mihin väestöryhmiin terveyden edistämistyötä pitäisi erityisesti kohdistaa ja miten kunnat ovat kaventaneet sosioekonomisia terveyseroja. Lasten ja kouluikäisten terveyden edistämistä selvitettiin kysymyksillä erityishuomiota vaativista (kotiolot, kaveripiiri, ravitsemus jne.) ja kouluun liittyvistä (esim. turvallinen kouluympäristö, kouluterveydenhuolto, kouluruokailu) tekijöistä. Vastaajat punnitsivat myös tupakoimattomuuden edistämistä. Taustamuuttujia ovat järjestön toiminta-alue, henkilö- ja yhteisöjäsenmäärät sekä järjestöryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.