FSD2246 Lapsiperheiden elinolosuhteiden muutokset 1990-luvun Suomessa 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Leiulfsrud, Håkon (Trondheimin yliopisto. Sosiologian ja valtio-opin laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Oinonen, Eriikka (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Savolainen, Raija (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologian yksikkö)

Asiasanat

arki, asuminen, elämänkaari, kulutus, lama, lapset (perheenjäsenet), lapsiperheet, sosiaaliset suhteet, toimeentulo, työ, vapaa-aika, yhteiskunta, yhteiskuntaluokat

Sisällön kuvaus

Haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsiperheiden arkielämää, sen rakentumista ja mahdollista muuttumista 1990-luvun puolivälin Suomessa. Vuonna 1996 Tampereen ja Jyväskylän alueilla koottu perhehaastatteluaineisto käsittää 23 perhettä. Haastateltavat valittiin siten, että perheet edustaisivat kaikkia eri yhteiskuntaluokkia. Lisäksi valintakriteerinä oli, että perheessä tuli olla vähintään yksi alle 13-vuotias lapsi. Kokonaisuudessaan aineisto koostuu 59 haastattelusta ja 23 yhteenvedosta. Yhteensä haastattelut ja yhteenvedot ovat noin 1342 sivua.

Haastateltuja aikuisia oli kaikkiaan 39, joista naisia oli 19 ja miehiä 20. Naiset olivat iältään 25 - 44-vuotiaita ja miehet 26 - 45-vuotiaita. Haastateltavien koulutustaustat ja ammattiasemat vaihtelivat suuresti. Perheet olivat myös rakenteiltaan hyvin erilaisia. Mukana oli sekä ydinperheitä, uusperheitä että yksinhuoltajaperheitä.

Aikuisia perheenjäseniä haastateltiin useimmiten sekä yhdessä että erikseen. Puolisoiden yhteisessä osuudessa kartoitettiin perheen rakennetta, asumistilannetta, toimeentuloa, perheessä 1990-luvulla mahdollisesti tapahtuneita muutoksia sekä habitukseen ja kulutukseen liittyviä makuasioita. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käsiteltiin haastateltavien elämänkulkua, työ- ja koulutushistoriaa, arkielämän järjestämistä, lapsiin, päiväkotiin ja kouluun liittyviä kysymyksiä, yhteiskunnallista hahmottamista ja osallistumista sekä niin yksilöllisiä kuin perheenkin sosiaalisia suhteita.

Aikuisten lisäksi haastateltujen perheiden lasten joukosta haastateltiin kahdeksaa 6 - 13-vuotiasta lasta. Heistä tyttöjä oli viisi ja poikia kolme. Lasten haastattelut käsittelivät muun muassa arkielämää kotona ja kodin ulkopuolella, harrastuksia, sosiaalisia suhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.