FSD2249 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

Euroopan integraatio, asevelvollisuus, kriisinhallinta, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, terrorismi, turvallisuus, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Euroopan unionin yhteisen puolustuksen järjestämistä sekä Suomen ja Naton välistä yhteistyötä koskevia kysymyksiä. Erilaisten väitelauseiden avulla vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja missä määrin he tuntevat huolta poliittisesta kehityksestä maailmassa. Heitä pyydettiin lisäksi arvioimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai turvattomuuteen, sekä tekijöitä, jotka aiheuttavat huolta tulevaisuuden suhteen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä Suomen mukanaolosta Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa ja Etelä-Libanonin rauhanturvaoperaatiossa sekä osallistumisesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.