FSD2249 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2006

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta?

Tarttuvien tautien leviäminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 53
Vähän 2 299
Jonkin verran 3 451
Paljon 4 206
Ei osaa sanoa 5 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1011
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.81
keskihajonta .825

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.