FSD2258 Gallup Ecclesiastica 2003

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

Jumala, Raamattu, evankelis-luterilainen kirkko, jumalanpalvelus, jäsenyys, kirkkokunnat, kirkolliset toimitukset, kirkosta eroaminen, kuolema, käsitykset, naispappeus, seurakunnat, syyt, tehtävät, uskonnolliset tilaisuudet, uskonto

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää kysymyksiä uskonnosta ja kirkosta. Ensimmäisenä vastaajalta kysyttiin, kuuluuko hän kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan ja mikäli kuuluu, niin mihin. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilta kysyttiin, kuinka tärkeinä kirkkoon kuulumiselle vastaaja pitää lueteltuja syitä ja onko hän ajatellut kirkosta eroamista. Kirkkoon kuulumattomilta tiedusteltiin, ovatko he ajatelleet evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymistä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan vastakkaisia adjektiivipareja sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaajan mielestä kuvaavat Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Osallistumista seurakunnalliseen ja hengelliseen elämään kartoitettiin kysymällä, kuinka usein vastaaja mm. osallistuu jumalanpalvelukseen, ehtoolliselle, kirkkokonserttiin tai muuhun hengelliseen tapahtumaan ja kuinka usein vastaaja rukoilee, lukee Raamattua tai Uutta testamenttia ja seuraa hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia radiosta/TV:stä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin hänen näkemystään siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, uskooko vastaaja Jumalan olemassaoloon ja missä määrin vastaaja uskoo mm. siihen, että Jumala on luonut maailman ja että Jeesus on Jumalan poika. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan, miten Suomen evankelis-luterilainen seurakunta on suoriutunut tehtävistään ja minkä arvosanan vastaaja antaisi tehtävien suorittamisesta. Seuraavaksi kysyttiin, kuinka kielteinen tai myönteinen mielikuva vastaajalla on eri uskontokunnista, mitä mieltä vastaaja on erilaisista uskonnolliseen kasvatukseen ja Jeesukseen liittyvistä väittämistä. Tiedusteltiin myös, mikä esitetyistä Raamattua koskevista väitteistä on lähinnä vastaajan näkemystä, miten vastaaja suhtautuu naispappeuteen ja mitä mieltä vastaaja on evankelis-luterilaisessa kirkossa tehdystä jumalanpalvelusuudistuksesta.

Taustamuuttujina ovat tiedot mm. vastaajan iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammattiryhmästä, tuloluokasta, asuinläänistä ja paikkakuntatyypistä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.