FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Paloheimo, Heikki (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalipiirit, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tässä vaalitutkimuksessa haastateltiin Suomen pienten vaalipiirien, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Lapin, asukkaita vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen. Samat kysymykset on esitetty FSD2269 Eduskuntavaalitutkimus 2007 -käyntikyselyaineistossa.

Aluksi tiedusteltiin vastaajien poliittista kiinnostuneisuutta, puoluekantaa ja äänestämistä vuoden 2000 jälkeisissä yleisissä vaaleissa. Haastateltavat nimesivät tavoitteita, joita vaalipiiristä eduskuntaan valittujen kansanedustajien tulisi ajaa. He myös arvioivat viime vaalikaudella toimineen Matti Vanhasen hallituksen toimintaa. Väitelausein selvitettiin vastaajien näkemyksiä demokratiasta, vaaliliitoista, vaalipiirin kansanedustajien sananvallasta, politiikan henkilöitymisestä, äänestämisestä, puolueista ja ehdokkaista.

Vastaajilta kysyttiin myös äänestivätkö he vuoden 2007 eduskuntavaaleissa ja jos eivät niin mikä siihen oli syynä. Äänestäneiltä kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he olivat äänestäneet, miten he päätyivät ehdokkaan valintaan ja kumpaa he pitivät tärkeämpänä valintakriteerinä: puoluetta vai ehdokasta. Edelleen kysyttiin, äänestivätkö vastaajat omaa sukupuoltaan olevaa ehdokasta. Tiedusteltiin myös, minkä ikäistä ehdokasta vastaajat äänestivät ja ovatko he äänestäneet aiemminkin samaa ehdokasta. Taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, ammattiryhmä, asuinalue, vaalipiiri ja kotitalouden yhteenlasketut bruttovuositulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.